Εργοθεραπεία

Ώρες Λειτουργίας

Η Μονάδα Αποκατάστασης-Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας λειτουργεί καθημερινά 8.00-16:00.

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε  με την Κεντρική  Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000. 


Ο Εργοθεραπευτής σας
Παπαδημητρίου Τριανταφυλλιά