Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Οι δραστηριότητες του τμήματος των τακτικών εξωτερικών ιατρείων αφορούν στη λειτουργία ιατρείων 9 διαφορετικών ειδικοτήτων:
 • Γενική Ιατρική
 • Γενική Χειρουργική
 • Καρδιολογία
 • Μαιευτική – Γυναικολογία
 • Ορθοπαιδική
 • Οφθαλμολογία
 • Πνευμονολογία
 • Φυσική Ιατρική – Αποκατάσταση
 • Ωτορινολαρυγγολογία
Η μονάδα αναπτύσσεται διαρκώς με σκοπό να συμπεριλάβει επιπλέον ιατρικές ειδικότητες και νέες μορφές περίθαλψης.

Λειτουργία ειδικών ιατρείων:
 • Διακοπής Καπνίσματος,
 • Συστηματικής παρακολούθησης χρονίων νοσημάτων και Διαχείρισης μειζόνων παραγόντων κινδύνου, όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης, εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου κλπ.
 • Διαιτολογικό