Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας 
Το Ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο λειτουργεί:

Δευτέρα 8:00 – 15:00

Τρίτη 13:00– 20:00

Τετάρτη 8:00 – 15:00

Πέμπτη 13:00– 20:00

Παρασκευή 8:00 – 15:00

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού 

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού καλώντας το 210 24 20000
Ο Γιατρός σας
Φθενάκης Εμμανουήλ