Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας

Το ιατρείο Φυσική Ιατρικής – Αποκατάστασης λειτουργεί:

Τρίτη 9:30 – 15:00

Πέμπτη 9:30 – 15:00

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού καλώντας το 210 24 20000.

Ο Γιατρός σας

Σπύρου Σπυρίδων