Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας 

Το Πνευμονολογικό ιατρείο λειτουργεί:

Τρίτη 8:30 – 15:00

Πέμπτη 8:30 – 15:00

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000.

Ο Γιατρός σας 

Τσούτσος Βασίλειος