Πνευμονολογία

Στο Πνευμονολογικό Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε ασθενείς με πνευμονολογικά προβλήματα.

Στις δραστηριότητες του ιατρείου περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ενημέρωση σχετικά με παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νόσων του αναπνευστικού όπως π.χ. καπνιστική συνήθεια, παθητικό κάπνισμα, αλλεργιογόνα, ρύπανση περιβάλλοντος, επαγγελματική έκθεση κ.ά.
  • Πνευμονολογική εξέταση – διάγνωση, παρακολούθηση, αντιμετώπιση συνήθων  παθήσεων αναπνευστικού συστήματος όπως λοιμώξεις, βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κ.ά.
  • Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού συστήματος  με σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή.
  • Οξυμετρία.
  • Δερμοαντίδραση Μantoux.
  • Λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος στα πλαίσια του οποίου γίνεται εκτίμηση, αφενός μεν  του βαθμού εξάρτησης του καπνιστή από τη νικοτίνη,  αφετέρου δε του βαθμού κινητοποίησής του μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων. Βάσει των αποτελεσμάτων εφαρμόζεται εξατομικευμένος τρόπος αντιμετώπισης της εξάρτησης και συστηματική παρακολούθηση της περαιτέρω προσπάθειας του ατόμου για διακοπή της καπνιστικής συνήθειας.