Μαιευτική-Γυναικολογία

Στο ιατρείο Μαιευτικής – Γυναικολογίας παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε εγκύους και ασθενείς με γυναικολογικά και μαιευτικά προβλήματα. Στο ιατρείο διενεργούνται τα παρακάτω:
  • Γυναικολογική εξέταση
  • Εξέταση μαστού (ψηλάφηση)
  • Εκτίμηση Μαστογραφικού Ελέγχου
  • Αντιμετώπιση συνήθων γυναικολογικών προβλημάτων
  • Συμβουλευτική εκτίμηση και αντιμετώπιση θεμάτων εμμηνόπαυσης – οστεοπόρωσης
  • Θέματα οικογενειακού προγραμματισμού – Αντισύλληψη
  • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Παρακολούθηση εγκύου
  • Αντιμετώπιση συνήθων μαιευτικών προβλημάτων
  • Συμβουλές μητρικού θηλασμού