Καρδιολογία

Το Καρδιολογικό Ιατρείο διαθέτει ιατρικό προσωπικό άριστης επιστημονικής κατάρτισης και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των παρακάτω εξετάσεων:

  • Hλεκτροκαρδιογράφημα: Αποκάλυψη ισχαιμικών ή αρρυθμιολογικών προβλημάτων και λοιπών ανωμαλιών συγγενούς ή επίκτητης αιτιολογίας.
  • Δοκιμασία Κοπώσεως: Διερεύνηση αιτιολογίας θωρακικού πόνου σε υγιή άτομα ή σε  ασθενείς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για να ελεγχθεί η αντοχή της καρδιάς στην άσκηση.
  • 24ωρη – 48ωρη παρακολούθηση Καρδιακού Ρυθμού και Αρτηριακής Πίεσης (Holter): Καταγραφή του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης για 24 – 48 ώρες με την χρήση μίας μικρής συσκευής που συνδέεται επιφανειακά (ανώδυνα και αναίμακτα) στο σώμα του ασθενούς.
  • Yπερηχογράφημα καρδιάς: Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (2D, m-mode, doppler και triplex καρδιάς) πραγματοποιείται ανώδυνα και αναίμακτα με σκοπό την εκτίμηση της μορφολογίας και λειτουργικότητας του μυοκαρδίου. Με  δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης ροής ενδοκαρδιακώς και  εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς με σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (Δευτέρα αρμονική – TDI φασματικό και έγχρωμο).
  • Χορήγηση Ιατρικών Πιστοποιητικών.
  • Ιατρείο Λιπιδίων: Σκοπός του συγκεκριμένου ιατρείου είναι η διάγνωση και θεραπεία των δυσλιπιδαιμιών τόσο με θεραπευτική αγωγή όσο και με διατροφική εκπαίδευση σε συνεργασία με το γραφείο Διαιτολογίας της μονάδας. Επίσης ελέγχεται το λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών με στεφανιαία νόσο καθώς και ατόμων υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο (ασθενείς με δυσλπιδαιμίες οικογενείς ή δευτεροπαθείς, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, κ.λ.π.).
  • Ιατρείο Υπέρτασης: Σκοπός του συγκεκριμένου ιατρείου είναι η διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης  τόσο με θεραπευτική αγωγή όσο και με  εκπαίδευση των ασθενών σε θέματα διατροφής και τρόπου ζωής σε συνεργασία με το γραφείο Διαιτολογίας  της μονάδας. Επίσης, σκοπός του ιατρείου υπέρτασης είναι η διάγνωση, ο έλεγχος και η αντιμετώπιση υπερτασικών  ασθενών – με  ή χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου – για στεφανιαία νόσο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις.