Διαιτολογικό

Η A.E.M.Y. διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της διατροφής και παρέχει υπηρεσίες τόσο για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την διατροφή όσο και για την διατροφική τους αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αλλαγή του τρόπου διατροφής του ατόμου και υλοποιούνται προγράμματα δημόσιας υγείας που αφορούν στον γενικότερο πληθυσμό.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και θεραπείας περιλαμβάνονται:

  • η εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου,
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος διατροφικής αντιμετώπισης και
  • η παρακολούθηση και επανεκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς με τη διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση του σε θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην υγεία και στην ασθένεια.