Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας

Η διεύθυνση Ιατρικών Απεικονίσεων λειτουργεί καθημερινά 8:00–20:00

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού καλώντας το 210 24 20000.

Ο Γιατρός σας 

Βλαστάρης Γεώργιος

Κυριακόπουλος Νικόλαος