Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ώρες Λειτουργίας 
Το τμήμα ψυχολογικής στήριξης λειτουργεί καθημερινά 8:00-16:00. 

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού
Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε  με την Κεντρική  Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000. 

Ο Ψυχολόγος σας 
Κατινιώτη Χριστίνα