Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης

Ώρες Λειτουργίας 

Το τμήμα Κοινωνικής Στήριξης λειτουργεί καθημερινά 08.00 – 16.00

 

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε  με την Κεντρική  Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000.

 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός σας 
Πασσά Ιωάννα