Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης

Ώρες Λειτουργίας 
Το ιατρεία Κοινωνικής Λειτουργού λειτουργεί:
Δευτέρα-Παρασκευή 8:00 -16:00

Η Κοινωνική Λειτουργός σας 
Πασσά Ιωάννα