Βραχεία Νοσηλεία

Η ΑΕΜΥ Α.Ε. στις μονάδες υγείας που λειτουργεί διαθέτει κλίνες βραχείας νοσηλείας για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιών (παρηγορητική φροντίδα) σε ημερήσια βάση.