Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας

Το Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό) Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά 8:00–14:00.

 

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000.

 

Ο Γιατρός σας 

Φθενάκη Αλεξάνδρα