Εργαλεία Μέτρησης – Παρακολούθησης Απόδοσης

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στοχεύοντας στη βέλτιστη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ασθενών, έχει εφαρμόσει εργαλεία για τη μέτρηση της επίδοσης, τόσο σε επίπεδο παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας όσο και σε επίπεδο εσωτερικής αξιολόγησης. 

Στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία μέτρησης της απόδοσης:

  • Balanced Scorecard για τη μέτρηση της επιχειρησιακής απόδοσης.
  • ServQual για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των προσφερόμενων υπηρεσιών.