Ποιότητα

Στόχος της εταιρείας από την αρχή της λειτουργίας της είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου μοντέλου ποιότητας υπηρεσιών.