Χάρτης Υγείας Ελλάδος

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Αναζητήστε τις δομές υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ κ.ά.) μέσω του διαδραστικού γεωγραφικού χάρτη της Ελλάδος, είτε μέσω της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

Copyright: Ταστοιχεία διατίθενται για ερευνητική χρήση ή για εξαγωγή αποτελεσμάτων προς παρουσίαση με αναφορά της πηγής Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος.