Ηλεκτρονική Υγεία

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στους φορείς υγείας που λειτουργούν από την ΑΕΜΥ ΑΕ. Συμπεριλαμβάνουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου, το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Φακέλων Ασθενών. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για την υπηρεσία Web Holter η οποία θα αρχίσει να διατίθεται ως πρόσθετη υπηρεσία στους πολίτες.