Επικοινωνία

Το μενού της επικοινωνίας δίνει στους επισκέπτες της πύλης τη δυνατότητα:

  • Να ενημερωθούν για τον τρόπο προσέλευσης στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού
  • Να προσπελάσουν τις συχνές ερωτήσεις ή/και να καταθέσουν τις δικές τους ερωτήσεις προς το
  • Διαχειριστή του Συστήματος
  • Να αξιολογήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Να εγγραφούν σε κάποιο από τα Newsletters της εταιρίας