Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

  1. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του Αβραάμ, Φαρμακοποιός (Πρόεδρος)
  2. ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, Νομικός-Οικονομολόγος (Αντιπρόεδρος Εντεταλμένος Σύμβουλος για τα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Προ. Κε.Κ.Α.)
  3. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία, Οικονομολόγος (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
  4. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Ματθαίου, απόστρατος Αντιναύαρχος Λ.Σ, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διοίκησης του Γ.Ν. Θήρας, τακτικό μέλος)
  5. ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (τακτικό μέλος)
  6. ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου, Φυσικοθεραπευτής (τακτικό μέλος)
  7. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ, Δικηγόρος (τακτικό μέλος)