Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ  – Πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Νομικής Σχολής ΔΠΘ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ.  ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- Δικηγόρος
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– Δικηγόρος
ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- Παιδίατρος, MSc. Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- Ελεύθερος Επαγγελματίας
  ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Οικονομολόγος