Δημιουργία Μονάδας Υγείας στο Καρτεράδος της Θήρας