Πρόσκαιρη δυσλειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού

Στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης του τηλεφωνικού μας κέντρου, δυστυχώς πρόσκαιρα αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσλειτουργίες και ζητούμε την κατανόησή σας! Για την ταχύτατη επίλυση του προβλήματος εργάζεται αυτή τη στιγμή το τεχνικό μας τμήμα. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα όταν επιλυθεί το ζήτημα.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης

«Για την καθαριότητα για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.»

 Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων του Έργου 1 για τη στελέχωση των Προ- Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31 θέμα 04 / 25-08-2022 απόφαση Δ.Σ.