ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Προκήρυξη διαγωνισμού – Καθαριότητα των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 01/06/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την Καθαριότητα  των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 140.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: έως και την…

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φύλαξης των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 26/03/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Φύλαξη των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: έως και την Παρασκευή  23/03/2009 και ώρα 14.30…