ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού -ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
 Έγκριση οριστικών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων του Έργου 1 για τη στελέχωση των Προ- Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32 θέμα 02 / 06-09-2022 απόφαση Δ.Σ.
 Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων του Έργου 1 για τη στελέχωση των Προ- Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31 θέμα 04 / 25-08-2022 απόφαση Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού -ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.