ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Σύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος που έχει εγκατασταθεί στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας για Μαγνητική ή Αξονική Τομογραφία με ταχύτητα απόδοσης αποτελεσμάτων εντός 2 εργάσιμων ημερών. Γίνονται δεκτά και παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ, με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου καθώς και παραπεμπτικά ανασφάλιστων.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.»Αρ.Πρωτ. 2392/20-04-2023