Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων των Έργων 2, 3 & 4 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»