ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα :  Προμήθεια Κρεβάτι BOBATH και Ηλεκτρονικό  Σετ αξιολόγησης μυϊκής ισχύος άκρας χείρας και εύρους κίνησης αρθρώσεων για το ΚΥΑΑ Κερατέας