ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS), ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ