ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ