ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα : ΕΤΗΣΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ