ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προς: Epsilon HR Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής Τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την εφαρμογή Business HRM