ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια έως οκτώ χιλιάδων (8.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΥΑΑ Κερατέας