ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΧ-ΟΜΑΔΑ Β –ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ)  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 6000 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ