ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ