ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα : Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Π.Ο.Χ. & ΚΥΑΑ Κερατέας