ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θέμα: Έκδοση του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου , βάσει ΕΑΚ-2000 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 1.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).