Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού διευρύνονται με την προσθήκη νέων Ιατρικών Ειδικοτήτων. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ κάθε Τετάρτη 13:00-20:00 & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ κάθε Τετάρτη 13:00-20:00