Έκδοση του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για το Κτίριο της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού , βάσει ΕΑΚ-2000