ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

•           του συστήματος ελέγχου πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης

•           του πυροσβεστικού συγκροτήματος – πυροσβεστικών φωλιών , σταθμών  του  ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ