ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού -ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.