Πρόσκληση κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή Παθολογικού (ιατρού Παθολογίας), Διευθυντή Νεφρολογικού (ιατρού Νεφρολογίας), Διευθυντή Χειρουργικού (ιατρό Γενικής Χειρουργικής) και Διευθυντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία έτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ 33/2006 για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντή Παθολογικού (ιατρού Παθολογίας), Διευθυντή Νεφρολογικού (ιατρού Νεφρολογίας), Διευθυντή Χειρουργικού (ιατρό Γενικής Χειρουργικής) και Διευθυντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για τρία έτη (Α.Δ.Α.: 63ΕΩΟΡΡ3-94Ι) ορίζεται από 28/03/2022 έως και 26/04/2022.