ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ