ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ