«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ – ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ