Εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.