Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Οικονομι- κού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 64Ρ6ΟΡΡ3-05Ζ