Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, περιφερειακών αξεσουάρ υπολογιστών (κάμερα, ηχεία, μικρόφωνα) και θηκών για Laptop για τις ανάγκες της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020