ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την φύλαξη για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9665/20-10-2020 για την φύλαξη για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης»

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στη σελίδα 21 αναφέρεται :

Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας «Κ. Πρίφτης»

   Εργάσιμες καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες:

  • Δύο άτομα στατική φύλαξη από 00:00 έως 08:00 πρωινή.

Το προσωπικό φύλαξης που θα απασχολείται στο Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» οφείλει να αντικαθιστά το προσωπικό φύλαξης της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού σε περίπτωση άδειας, ρεπό, ασθένειας, υπηρεσιακών αναγκών κλπ.

Οι βάρδιες φύλαξης είναι μία για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και μία για το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας «Κ. Πρίφτης» , απλώς ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα αντικαθιστά το προσωπικό φύλαξης της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού σε περίπτωση άδειας, ρεπό, ασθένειας, υπηρεσιακών αναγκών κλπ.