Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής – εξωτερικούς συνεργάτες κατόχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.